Thông báo : v/v thay đổi đăng ký kinh doanh CNMN Công ty Cp Tu bổ Di tích Trung ương - Vinaremon

Chi nhánh miền Nam Công ty Cp Tu bổ Di tích Trung ương - Vinaremon thay đổi đăng ký kinh doanh lần 3 ngày 11/12/2017
Mã số chi nhánh: 0100123319-011

1. Tên chi nhánh :

- CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ DI TÍCH TRUNG ƯƠNG - VINAREMON

- Địa chỉ: 196/1/12 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (08) 8111323-8111596    Fax: 08 8111596

2. Thông tin người đứng đầu : Ông Trần Văn Khanh

3. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ DI TÍCH TRUNG ƯƠNG - VINAREMON

Mã số doanh nghiệp: 0100123319

Địa chỉ trụ sở chính : Số 489, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.