• Tư vấn giám sát gói thầu nội thất trưng bày Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

    Ngày 19 tháng 9 năm 2018, tại hội trường Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành lễ khởi công dự án: Trưng bày nội thất nhà bảo tàng tỉnh. Tham dự tại buổi lễ có các lãnh đạo của Bảo tàng tỉnh, Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cùng các nhà thầu có liên quan. Nhà thầu thiết kế: Công ty CP mỹ th...
    Chi tiết
  • TVGS nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái

    Tháng 4/2019, Công ty CP Tu bổ di tích Trung Ương - Vinaremon đã trúng thầu gói thầu số 32: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, sưu tầm, bổ sung hiện vật, phục dựng, tu sửa hiện vật công trình Nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái, do Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư. Một m...
    Chi tiết