Bàn giao Trường quay Đài Phát Thanh và truyền hình Hải Dương và khởi công tu bổ Chùa Bồng Lai

Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương đã hoàn thành 2 gói thầu trang âm, nội thất Trường quay Đài phát thanh và Truyền hình Hải Dương kịp thời phục vụ hoạt động của Đài nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam của tỉnh Hải Dương. Ngày 26/6/2009 công trình đã được chính thức bàn giao.

Cùng ngày, tại thị xã Phú Thọ, UBND thị xã cùng Công ty cổ phần Tu bổ di tích vả Thiết bị văn hoá Trung ương cũng khởi công động thổ tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Bồng Lai. Đây là ngôi chùa còn bảo lưu được những dấu tích cổ bậc nhất của tỉnh Phú Thọ, đã bị biến dạng và huỷ hoại nặng nề. Giai đoạn 1 tu bổ kiến trúc nội công ngoại quốc của di tích sẽ được hoàn thành trong 360 ngày.