Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 22/4/2010. Sau gần 3 giờ làm việc, với sự nhất trí cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

1- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010: http://www.mediafire.com/?zl2lohyjzcn

2- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010: http://www.mediafire.com/?mmnmyuyqo4z