Hội thảo Quốc tế về “Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án phục nguyên điện Cần Chánh”

Trong khuôn khổ Chương trình Phối hợp Nghiên cứu, Đào tạo và Bảo tồn tại khu di tích Huế giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Di sản Thế giới UNESCO Heritage-Waseda, ngày 13 tháng 8 năm 2009, Hội thảo Quốc tế về “Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án phục nguyên điện Cần Chánh” đã được tổ chức tại Duyệt Thị Đường (Đại Nội, Huế) với sự có mặt của hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước tham dự, gồm đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế cùng nhiều đại diện ban ngành, tổ chức của địa phương và Trung ương: Bộ Ngoại giao, Cục phát triển Đô thị (Bộ Xây Dựng), Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Công ty Tu bổ Di tích và Thiết bị Văn hóa Trung ương, Viện Bảo tồn Di tích, Ban Điều phối viện trợ Nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị), Bộ tài Chính, Văn phòng JICA Việt Nam; các giáo sư, chuyên gia đến từ Viện Di sản Thế giới UNESCO Heritage- đại học Waseda, đại học nữ Chiêu Hòa, đại học Kyoto (Nhật Bản) cùng các cán bộ, chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Đồng chí Ngô Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng hội thảo

Được chính thức hình thành từ năm 1994, Chương trình Phối hợp Nghiên cứu, Đào tạo và Bảo tồn tại khu di tích Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Di sản Thế giới UNESCO Heritage-Waseda nhằm mục tiêu nghiên cứu toàn diện về di sản Huế trên nhiều khía cạnh, xây dựng cơ sở khoa học cho các dự án bảo tồn, trùng tu di tích Huế theo hướng bền vững, nâng cao năng lực quản lý và bảo tồn của đội ngũ cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Giáo sư, tiến sĩ Nakagawa - Giám đốc Heritage-Waseda phát biểu tại hội thảo

Một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình này là nghiên cứu phục nguyên điện Cần Chánh, một công trình kiến trúc tiêu biểu của triều Nguyễn nằm trong khu vực Hoàng thành Huế. Chương trình đã được triển khai và thực hiện một cách khoa học trong suốt 15 năm qua với sự tham gia thường xuyên của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và đội ngũ cán bộ kỹ thuật của cả hai phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Di sản Thế giới UNESCO Heritage-Waseda.

Kiến trúc sư Phùng Phu - Giám đốc TT, BTDTCĐ Huế phát biểu

Để thông báo các kết quả phối hợp nghiên cứu của Chương trình, hai bên đã tổ chức Hội thảo về Phục nguyên điện Cần Chánh lần thứ I vào năm 1997 tại Huế và buổi Báo cáo Nghiên cứu phục nguyên điện Cần Chánh vào năm 2006 tại Hà Nội.
Hội thảo Quốc tế về “Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án phục nguyên điện Cần Chánh” năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục giới thiệu các kết quả hoạt động của Chương trình hợp tác quốc tế giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Di sản Thế giới UNESCO Heritage-Waseda trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu phục vụ cho Dự án phục nguyên điện Cần Chánh trong thời gian sắp tới. Dự án này đã được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chính thức đăng ký với Bộ Kế hoạch – Đầu tư vào tháng 7 năm 2009 vừa qua để tiếp tục đề nghị chính phủ Nhật Bản xem xét hỗ trợ nguồn ODA không hoàn lại giai đoạn 2010-2015.Phòng Hợp tác-Đối ngoại

Theo Trang Web của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế