Khánh thành nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Sau hơn 8 tháng khẩn trương thi công, nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyên Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân đã hoàn thành tốt đẹp. Ngày 09/05/2009 Thủ tường Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến viếng và trồng cây lưu niệm. Ngày 10/05/2009 thành phố Hải Phòng đã trọng thể khánh thành nhà tưởng niệm, một công trình văn hoá có ý nghĩa lớn được thực thi bằng nguồn vốn xã hội hoá.

Nhiều đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, tổ chức và thực hiện công trình, trong đó Công ty TNHH một thành viên tôn tạo phục chế công trình văn hoá Việt đơn vị thiết kế, Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương đơn vị thi công đã được UBND thành phố Hải Phòng trao tặng bằng khen tại lễ khánh thành.