Khởi công tu bổ di tích Đình Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Sáng nay ngày 07/6/2010, Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai và Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương đã long trọng tổ chức lễ khởi công tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Than. Đây là ngôi Đình làng có giá trị kiến trúc nghệ thuật cao của Xứ Đoài, thờ đức vua Lý Nam Đế và danh tướng Phạm Tu thời nước Vạn Xuân thế kỷ thứ VI.