Lễ khánh thành đền Cơ Xá - Hà Nội và cất nóc Đền Đồng Cổ - Thanh Hoá

Tại thủ đô Hà Nội, Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương đã hoàn thành tu bổ tôn tạo đền Cơ Xá, di tích xếp hạng Quốc gia thờ quốc công thái uý Lý Thường Kiệt, người anh hùng dân tộc phá Tống Bình Chiêm thế kỷ thứ XII thời Lý. Ngày 25/5/2009 đồng chí Ngô Thanh Hằng phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã cắt băng khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

 

Cùng ngày tại Thanh Hoá, đồng chí Mai Văn Ninh chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng chủ lễ an vị thượng lương đền Đồng Cổ, di tích xếp hạng Quốc gia thờ thần Đồng Cổ tại Yên Định, Thanh Hoá nơi thờ tự gốc. Thần Đồng Cổ có công lớn với dân tộc, được các Vua Lý lập đền thờ tại kinh đô Thăng Long. Công trình này cũng do Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương thực hiện và cũng được UBND thành phố Hà Nội đưa vào danh mục công trình tiến tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long.