Lễ tuyên dương công nhân giỏi thủ đô

Ngày 29/4/2009, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2009. Đây là một họat động thiết thực kỉ niệm Ngày chiến thắng thống nhất đất nước, Quốc tế lao động và tiến tới 80 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam. Công ty đã vinh dự có đồng chí Vương Tất Vinh là công nhân nề ngoã bậc 6/7 được tuyên dương, nhận cúp và giấy chứng nhận công nhân giỏi thủ đô cùng với 113 công nhân tiêu biểu của các doanh nghiệp khác trên địa bàn thủ đô.