Một ngày 3 công trình

Hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2009 đồng thời tại 3 tỉnh Công ty đã cùng với các cơ quan chủ đầu tư tiến hành khởi công: Dự án bảo tồn, tu bổ khu di tích Lăng Đồng Khánh - Huế; Công trình mở rộng và hoàn thiện tường chắn di tích Cây Đa Bản Hẹo – Sơn La và lễ cất nóc Nhà Tam Bảo – di tích chùa Quan Nhân – Thanh Xuân, Hà Nội.