VINAREMON thêm 2 công trình đạt Huy chương vàng chất lượng cao

Ngày 05/10/2009 Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 972/QĐ-BCĐCLC về việc công nhận các danh hiệu thi đua chất lượng cao ngành xây dựng đợt 1 năm 2009 gồm 9 công trình đạt Huy chương vàng và 1 công trình đạt Bằng chất lượng cao.

Trong đó, Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương vinh dự có thêm 2 công trình đạt Huy chương vàng chất lượng cao, Quyết định này đã nâng tổng số đạt Huy chương vàng và Bằng chất lượng cao của VINAREMON lên 15 công trình.